Containers

På Postrack är vi specialister på kostnadssänkande förändringsprojekt i transportmiljöer. Vi hjälper våra kunder genom att tillföra vår kompetens, ge viktig information och kontroll genom vår pTag.

Mervärdet vi kan erbjuda er bransch handlar i grund och botten om att öka kontrollen på era containers. Just volymen på containerflottan gör det svårt att ha full kontroll. Tänk er själva att kunna se om era containers flyttas runt utan lov, kunna synkronisera hämtning och tömning, erbjuda dörr till dörr leverans. Upplevelsen ”för lite containers” är ofta orsakad av felplacering utan kontroll, avsaknad av kontroll gör rangering och service kostsamt.

Vår pTag är full med fördelar och styrkor! Vi har haft krav på oss från kunder och resultatet är en enhet utan kablagestrul, ingen installation eller batteriuppladdning. Den har en livslängd på 3-10 år beroende på rapporteringsintervall, du slipper pinga/kommunicera med pTag manuellt. Den är extremt robust och dessutom IP-klassad. Vi berättar gärna mer när ni hör av er.

Idag arbetar vi med kunder som exempelvis PostNord och flertalet återvinningsföretag och lastbilscentraler.

container
avfallscontainer
komprimator
flak

Trailers

På Postrack är vi specialister på kostnadssänkande förändringsprojekt i transportmiljöer. Vi hjälper våra kunder genom att tillföra vår kompetens, ge viktig information och kontroll genom vår pTag.

Vi får ofta höra att tryggheten och kontrollen vi erbjuder har ett enormt mervärde för företaget. Inom er bransch ger vi er möjligheten att se var era trailers befinner sig, synkronisera körningar, se lastning/lossning, se dörr till dörr leverans och effektivisera körningar.

Vår pTag är full med fördelar och styrkor! Vi har haft krav på oss från kunder och resultatet är en enhet utan kablagestrul, ingen installation eller batteriuppladdning. Den har en livslängd på 3-10 år beroende på rapporteringsintervall, du slipper pinga/kommunicera med pTag manuellt. Den är extremt robust och dessutom IP-klassad. Vi berättar gärna mer när ni hör av er.

Idag arbetar vi med kunder som exempelvis Ntex, Bring, Kinnarps och flertalet transportföretag.

trailer
slap
tank

Lift och Byggmaskiner

På Postrack är vi specialister på att optimera värdet för maskinparker. Vi är den enda renodlade positioneringstjänsten för strömlösa föremål såsom container, byggbodar, byggmaskiner, släp m.m. Vi hjälper våra kunder genom att tillföra vår kompetens, ge viktig information och kontroll genom vår pTag.

Vi ger er en trygghet – oavsett om det handlar om positioneringskontroll för att se var era maskiner befinner sig, kunna avläsa faktisk användning, kontrollera långtidsuthyrningar, stöldskydd eller hålla koll på serviceintervall m.m.

Vår pTag är full med fördelar och styrkor! Vi har haft krav på oss från kunder och resultatet är en enhet utan kablagestrul, ingen installation eller batteriuppladdning. Den har en livslängd på 3-10 år beroende på rapporteringsintervall, du slipper pinga/kommunicera med pTag manuellt. Den är extremt robust och dessutom IP-klassad. Vi berättar gärna mer när ni hör av er.

Idag arbetar vi med kunder som Stål & Hyr, Näs Rondellen, C Perssons Hyrmaskiner, Herok AB, Västerås Hyr-Lift, Örebro Hyr-Lift, Hyresmaskiner m.m.

lift
byggbod
maskin
bobcat

Värdefull egendom

På Postrack är vi specialister på att optimera värdet för maskinparker. Vi är den enda renodlade positioneringstjänsten för strömlösa föremål såsom container, byggbodar, byggmaskiner, släp m.m. Vi hjälper våra kunder genom att tillföra vår kompetens, ge viktig information och kontroll genom vår pTag.

Med ”lösa föremål” menar vi allt som inte hör hemma under fliken maskin, lift, släp, trailer osv. Vi kan positionera allt från plogblad, led-skärmar, reklamvagnar, löst transporterat gods, kabelrullar, husvagnar och båtar. Så brett är Postracks användningsområde! Den service och trygghet vi erbjuder när vi kan visa er förflyttningar av era tillgångar, se faktiska
användningsintervaller eller bara kontrollera uthyrningsområden är fantastisk.

Vår pTag är full med fördelar och styrkor! Vi har haft krav på oss från kunder och resultatet är en enhet utan kablagestrul, ingen installation eller batteriuppladdning. Den har en livslängd på 3-10 år beroende på rapporteringsintervall, du slipper pinga/kommunicera med pTag manuellt. Den är extremt robust och dessutom IP-klassad. Vi berättar gärna mer när ni
hör av er.

pall
plog
kabel
misc

Tågvagnar

På Postrack är vi specialister på kostnadssänkande förändringsprojekt i transportmiljöer, däribland tågvagnar. Vi hjälper våra kunder genom att tillföra vår kompetens, ge viktig information och kontroll genom vår pTag.

Vi får ofta höra att tryggheten och kontrollen vi erbjuder har ett enormt mervärde för företaget. Inom er bransch ger vi er möjligheten att se var era tågvagnar befinner sig, synkronisera transporter, se lastning/lossning, se servicetider, ankomster, avgångar vilket effektiviserar transporterna.

Vår pTag är full med fördelar och styrkor! Vi har haft krav på oss från kunder och resultatet är en enhet utan kablagestrul, ingen installation eller batteriuppladdning. Den har en livslängd på 3-10 år beroende på rapporteringsintervall, du slipper pinga/kommunicera med pTag manuellt. Den är extremt robust och dessutom IP-klassad. Vi berättar gärna mer när ni hör av er.